Medlemmar
Julmarknad med Lucia 2016
Filipstads ammbasadör 2016
Företagardagen 2016
2 x Rolf
Artist 2016
Top Cats 5 juni 2016
Nationaldagsfirande 2016
Värmlänsk Matmarknad 2016
MC premiären 2016
Filipstadsföretag i Samverkan

Filipstadsföretag i samverkan bildades som underförening till köpmannaföreningen 1989, blev egen förening 1995.
Har som syfte att verka för en positiv utveckling av Filipstads kommun:
Vi genomför både egna centrumaktiviteter och arrangemang i samarbete andra föreningar.
Vår verksamhet finansieras via frivilliga bidrag från kommunens företag- bidrag från kommunen och utgivningen av Filipstadsalmanackan.


 

Kontaktpersoner:


Per-Olof Örtlund tfn 0590-129 05 mobil 073 951 8628.
Per Lundberg tfn 0590-109 43.
Sören Kronberg 0590-431 90, mobil 070 333 1905.FÖRENINGEN FILIPSTADSFÖRETAG I SAMVERKAN


 

Ideella föreningen Filipstadsföretag i samverkans uppgift är att på olika sätt verka för en positiv utveckling av Filipstads kommun.
Detta sker bl.a. genom arrangerande av olika typer av evenemang vars syfte är att boende och besökande skall upptäcka vår kommuns olika möjligheter både i form av företag - turism - upplevelser - trivsel m m.
Gruppen Filipstadsföretag i samverkan består av ca 20 personer. Några pensionärer, några företagare. Kunskapsnivån, intresset och kontaktnätet men framförallt känslan för Filipstads kommun är stort.
Ekonomiskt stöttas organisationen av frivilliga bidrag från ca 110 företag, Filipstads kommun, Lotteriverksanhet och försäljning av egenproducerad " Filipstadsalmanacka" och bidrag från olika stiftelser.

Föreningens arbete har resulterat i bl.a . följande:
Arrangerande av Filipstadsmässan. En stor företags och föreningsmässa i Wasahallen, återkommande vart tredje år. ca 7000 besökande.
Arrangerandet av Nationaldagsfirande 5-6 juni varje år. Nu ett av Sveriges största Nationaldagsfirande.

Andra årligen återkommande arrangemang:
Filipstadsföretag i Samverkan utser i samråd med kommunen en ny ambassadör för Filipstad varje år.
Värmländsk Matmarknad " Bondemarknad- Närproducerat- Småskaligt-Nyttigt"
Slöjd & Hantverksdag på Stora Torget i Filipstad
Föreningsdag där Filipstads alla föreningar inbjuds delta.
MC- paraden på Långfredagen varje år där upp till 2000 motorcyklar kan delta.
Författarfestival med lokala och inbjudna författare.
Viskväll på Stora Torget.

I samarbete med andra föreningar medverkar Filipstadsföretag i samverkan till genomförandet av:

Filipstads Julmarknad och Lucia.
Filipstads kommuns fest och turistvecka "Filibjur" i vecka 30 varje år.

 

Filipstadsföretag i Samverkan
Medlemmar
Julmarknad med Lucia 2016
Filipstads ammbasadör 2016
Företagardagen 2016
2 x Rolf
Artist 2016
Top Cats 5 juni 2016
Nationaldagsfirande 2016
Värmlänsk Matmarknad 2016
MC premiären 2016